Intézményünk


Az intézmény fenntartója: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testülete.
 
Szakmai felügyeletet ellátó szerve: Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala.
 
Az intézmény működési területe: Hajdúböszörmény város közigazgatási területe.
 
Az alapítás éve, az alapító szerv neve:
  • Szociális Gondozási Központ, 1970. Járási Jogú Városi Tanács Hajdúböszörmény
  • Családsegítő Központ, 1989. Városi Tanács Hajdúböszörmény
  • Gyermekjóléti Szolgálat, 1997. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata


 
Múltunk és jelenünk
 
1970-ben alakult intézményünk.
 
1987. március 1-jétől Szociális Gondozási Központ néven egyesítették a szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást és az idősek nappali ellátását, mely ezt megelőzően már 1970, illetve 1972 (ÖNO) óta működött városunkban, de külön irányítás alatt.
 
1989. november 1-jétől alakult meg a Családsegítő Központ Hajdú-Bihar megyében az elsők között.
 
1991. október 1-jétől értelmi fogyatékosok nappali ellátásaként (ÉNO) csoportot hozott létre a Családsegítő Központ. A felnőtt középsúlyos értelmi fogyatékosok étkeztetése, személyiségfejlesztése, rehabilitációs munkavégzése, szabadidős foglalkoztatása lett ez által biztosítva városunkban.
 
1993-ban "Egyenlő Esélyt a Nagycsaládban Felnövő Gyermekekért Alapítvány" néven az intézmény dolgozói megalapítják az első civil szervezetüket. Az alapítvány célja a nagycsaládban élő gyerekek segítése, hátrányaik csökkentése. Ennek érdekében szabadidős programokat szerveznek a gyermekeknek, anyagi segítséget nyújtanak családjaik számára (tanulási költségek, ruházkodás, táboroztatás stb.).
 
1996. szeptember 1-jétől integrációra, szakmai összevonásra került sor intézményünkben. Új elnevezést kapott az intézmény Családsegítő és Gondozási Központ néven.
 
1997. november 1-jétől megalakult a Gyermekjóléti Szolgálat. Munkáját a Családsegítő és Gondozási Központ keretén belül. Ma már önálló egységként, külön - megújult környezetben látja el feladatát a jelzőrendszerrel együttműködve.
 
2004. szeptemberétől több változás állt be az intézmény életében. Az intézmény székhelye az Újvárosi u. 12. lett, s egyben a Családsegítő Központ szakmai egysége is itt kap helyet. Az addig két épületben működő Idősek Klubjá összevonásra kerül, s 40 férőhellyel a II. Rákóczi F. u. 24. sz. alatt működik tovább. Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonának telephelye is megváltozik, a Petőfi S. u. 31. sz. alatt szologáltat.
 
2004. december 1-jétől az ÉNO újabb csoporttal bővült, engedélyezett férőhelyek száma 16 fő lett.
 
2005. április 1-jétől az intézmény új elnevezést kap: Szociális Szolgáltatási Központ.
 
2005. október 1-jétől új alapszolgáltatásként a Családsegítő Központ szervezeti egységén belül szociális információs szolgáltatás működik.
 
2006. novemberben az intézmény dolgozói "Tegyünk együtt többen többet" Egyesület (TETT) elnevezésű civil szervezetet hoztak létre. Célja a hátrányos helyzetű egyének, családok és csoportok segítése.
 
2007. január 1-jétől, illetve március 1-jétől két új alapszolgáltatás - a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a szenvedélybetegek közösségi ellátása - bevezetésére került sor kistérségi szinten.
 
2008. március 1-jétől Pródon bevezetésre került tanyagondnoki szolgálat járul hozzá, hogy az ott élők hozzájussanak a szolgáltatásokhoz , s ezáltal életkörülményeik javuljanak.
 
 
©2008-2010 Szociális Szolgáltatási Központ Hajdúböszörmény
Impresszum  |   Jogi nyilatkozat  |   Honlaptérkép  |   HonlapSzalon